Zastupitelé z klubů hnutí ANO, Naše Město F-M a dva komunisté v pondělí schválili změnu programu, jež obsahovala odvolání primátora, radních a náměstků. K hlasování ale po řadě obstrukcí nedošlo, hnutím utekli komunisté, kteří měli zajistit rozhodující většinu. Odešli proto i zastupitelé, kteří o „převrat" usilovali, a primátor Michal Pobucký jednání ukončil.

„Ukončit zasedání je primátor povinen vždy, když zastupitelstvo není usnášeníschopné, to je v případě, že v jednacím sále není přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva. Zasedání zastupitelů tedy nebylo přerušeno, ale ukončeno, což znamená, že se nepokračuje v programu z 5. září," uvedla mluvčí magistrátu Jana Matějíková jeden z důvodů, proč odvolávání v programu chybí. Dodala, že přerušit jednání lze, když přesáhne 10 hodin, což se ale nestalo. Podle mluvčí musel vzniknout nový program, a žádná ze stran bod o odvolání vedení nenavrhla zařadit. Ve čtvrtek ale zastupitelé musí rozvrh znovu schválit. „Není tedy vyloučeno, že některý ze zastupitelů, stejně jako v pondělí, zažádá o změnu programu a bude chtít zařadit do programu bod na odvolání primátora a náměstků. Jakoukoli změnu ale musí odsouhlasit zastupitelé. Tak to vyplývá ze zákona o obcích," sdělila Jana Matějíková.