Rovněž za výraznou aktivitu, mimořádný počin nebo dílo, přinášející prospěch lidem i samotnému městu.

Ocenění lidé musí být spjati s městem Jablunkov: na území regionu se například narodili, žijí, s Jablunkovem je spojeno jejich působení, jejich životní dílo, činnost nebo jejich jednání reprezentuje v určité oblasti město Jablunkov a přispívá k jeho věhlasu a dobrému jménu. Návrhy na udělení ceny mohou předkládat lidé, orgány města, členové zastupitelstva, organizace, instituce, společnosti, spolky a sdružení, školy a další subjekty do 30. dubna. Návrhy musí být písemné a podepsané.

Lze je podat osobně na podatelně jablunkovského městského úřadu, případně zaslat poštou na adresu Město Jablunkov, odbor školství a kultury, Dukelská 144, 739 91 Jablunkov nebo e-mailem posta@jablunkov.cz. Za správnost údajů odpovídá navrhovatel.

Návrhy na udělení cenu musí obsahovat povinné údaje: jméno a adresu nominovaného kandidáta, zdůvodnění předkládaného návrhu, jméno a adresu navrhovatele, jeho podpis.