„Frýdek-Místek je zřejmě jediné město v kraji, které ještě má sudý počet zastupitelů. Všechna ostatní města i městské obvody mají lichý počet. Sudý počet by se nám mohl vymstít například v případě patového volebního výsledku dvacet ku dvaceti – třebaže to nyní na tvářích některých radních vzbuzuje úsměv, není to nic nereálného,“ upozornil zastupitel Petr Konůpka (ODS).

„O změnu počtu zastupitelů na lichý počet už jsme usilovali před minulými volbami před čtyřmi roky i v předchozím období a navrhujeme ji i nyní. Pro volební období 2010 až 2014 navrhujeme snížit počet zastupitelů o jednoho, tedy na počet 39,“ přednesl návrh za občanské demokraty zastupitel Rafael Kučík. K myšlence změnit počet zastupitelů na lichý počet 39 nebo 41 se pak přidaly i politické kluby KDU-ČSL a Nezávislých.

„Podle zákona může mít město, které má od 50 do 150 tisíc obyvatel, což je i Frýdek-Místek, počet členů zastupitelstva 25 až 45. My jich máme 40,“ vysvětlila primátorka města Eva Richtrová (ČSSD). „Pátrala jsem, kde se toto sudé číslo vzalo a zjistila jsem, že tento počet schválilo zastupitelstvo města už někdy v roce 1992. Nepamatuji si, že by kvůli sudému počtu zastupitelů někdy vznikl nějaký problém, ale pokud s tím někdo problém má, pojďme se o tom pobavit,“ prohlásila primátorka, která návrh na čtyřicetičlenné zastupitelstvo předkládala.

„Já tedy navrhuji počet zastupitelů změnit na 45,“ přišel s překvapivým nápadem náměstek primátorky Petr Cvik (ČSSD), za což sklidil hlasitý potlesk zejména z řad komunistických zastupitelů města. Primátorka poté vyhlásila přestávku a svolala poradu předsedů politických klubů. Po jejím skončení pak náměstek primátorky Petr Cvik přednesl pozměňující návrh, aby v příštím volebním období ve Frýdku-Místku pracovalo 43členné zastupitelstvo. Tento návrh také jednadvaceti, převážně levicovými, hlasy prošel.