Svou myšlenku již před rokem 2000 přednesl na schůzi výboru tohoto sdružení a svým vlivem a osobností u zástupců ještě tehdejšího okresního orgánu získal povolení k této stavbě a účinnou finanční i materiální pomoc. Také věnoval zdarma část svého pozemku na stavbu této rozhledny, která je hojně navštěvována zvláště v letních měsících. U ní je také památník slezského básníka Františka Lazeckého, kterého pojil s Chlebovicemi a jejich občany vřelý vztah.

Ve středu 2. července vzpomene výbor “Bezručova kraje“ dvouleté výročí úmrtí svého zakladatele Václava Halata staršího na své vzpomínkové schůzi, na které se bude promítat i videozáznam. Ten vznik ještě za jeho života a vzpomíná v něm na dobu, kdy vyřizoval stavbu rozhledny. Součástí této vzpomínkové akce bude i videoprojekce o zemřelém básníku Bohumilu Pavlokovi a žijícím malíři a umělci Josefu Langovi. Toto kulturní sdružení také chystá na podzim obnovit v září ve srubu Petra Bezruče vzpomínkovou besedu na tohoto slezského básníka se vzácnými hosty. (vv)