Sportoviště má také nový odvodňovací systém, který se napojuje do dešťové kanalizace. Celý školní areál navíc dostal nové oplocení. Investorem stavby bylo město.

„Výstavba sportovního areálu probíhala ve dvou etapách. nejprve byl postaven víceúčelový kurt pro házenou, streetball, floorbal a minikopanou. Toto hřiště bylo dokončeno už v listopadu loňského roku a jeho výstavba stála 2,5 milionu korun,“ informovala ředitelka 4. základní školy Komenského Jiřina Raszková.

Výstavba druhé etapy sportovního areálu pak byla zahájena na konci letošního června a u školy postupně vzniklo zázemí pro lehkou atletiku s běžeckou dráhou, doskočištěm pro skok daleký a hřištěm s umělým trávníkem pro nohejbal, volejbal a další míčové hry. Tato druhá etapa byla dokončena v polovině září a stála 3,5 milionu korun.

„Dokončením sportovního areálu u školy jsme získali zejména zázemí pro zkvalitnění výuky tělesné výchovy, provozování kroužků a pro pobyt žáků školní družiny. Předpokládáme však, že školní areál bude využíván i sportovní veřejností,“ řekla ředitelka Jiřina Raszková. Dodala, že možnosti, které nový sportovní areál nabízí, bude mít pozitivní vliv na vztah dětí a mládeže ke sportu a pohybu vůbec a současně pomůže i v prevenci sociálně patologických jevů mezi mládeží.

„Dostavbou tohoto hřiště jsme udělali další krok při uskutečňování vize města, podle které by u každé základní školy mělo být i sportoviště. Když jsme s touto vizí přišli, odpovídající hřiště měla jen 11. základní škola. Nyní už máme hřiště téměř u všech škol vyjma 5. a 9. školy, kde se sportoviště právě staví a 6. základní školy, kde se sportovní areál dokončuje,“ konstatoval náměstek frýdecko-místecké primátorky Petr Cvik.

„Jsem velmi rád, že se ve škole podařilo vybudovat nejprve spojovací krček mezi oběma školními budovami a následně i takovéto krásné sportoviště. Léta jsem o tyto investice usiloval a nyní, když se je podařilo realizovat, už si mohu s dobrým pocitem užívat důchodu,“ usmíval se bývalý dlouholetý ředitel 4. základní školy Jan Slováček, který také stál u zrodu obou projektů i u výstavby první etapy sportovního areálu. Současná ředitelka školy také poděkovala jemu, městu i všem zúčastněným za výbornou spolupráci i trpělivost při výstavbě areálu.