Ředitelství silnic a dálnic tvrdí, že samotná stavba silnice mezi Oldřichovicemi a Bystřicí by mohla odstartovat už na podzim 2011, to je však velmi optimistická varianta. Jiří Koch, jehož firma pro ŘSD přípravu celé přeložky zajišťuje, říká, že veškeré smlouvy k výkupům budou rozeslány ještě v průběhu června.

Více k tématu si přečtěte v souvisejících článcích

„Jsou to opravdu stovky a stovky smluv, ty se samozřejmě nedají vyhotovit za jeden den. Posílají se průběžně, tak jak se zajišťují znalecké posudky. Ale v červnu budou i ty poslední vyexpedovány,“ uvedl Koch. Podle něj zdaleka nejde jen o návrhy kupních smluv, část dokumentů se týká třeba věcných břemen. „To všechno je složité a musí se to udělat pečlivě,“ upozornil.

Na trase je 157 listů vlastnictví, přičemž jeden pozemek může mít klidně i padesát spoluvlastníků. Firma musí všechny bez výjimky oslovit. Koch naznačil, že počet nesouhlasů bude znám až za několik měsíců. V případě, že stát přistoupí k vyvlastnění části parcel, se proces může natáhnout až na rok.

Jsou to spekulace, říká Pindurová

Vzhledem k dřívějším zkušenostem s jablunkovským obchvatem Koch odhaduje, že vyvlastnění se bude týkat čtvrtiny až třetiny pozemků – a právě to může při katastrofickém scénáři zapříčinit, že stavební povolení nebude vydáno ani v roce 2011.

Věra Pindurová z třinecké radnice si takový scénář nepřipouští. „To jsou opravdu spekulace. Já pořád věřím, že pokud k nějakým vyvlastněním dojde, tak to bude v minimálním rozsahu. Ta komunikace je potřebná,“ řekla na dotaz redakce. Připomněla nicméně, že stavební povolení může být vydáno až po majetkoprávním vyrovnání. Povolení by vydával krajský úřad, podle Pindurové se již nyní zajišťují některé dostupné podklady, aby řízení trvalo co nejkratší dobu.

Dosluhující vláda mezitím připravuje návrh rozpočtu na rok 2011. Avizují se škrty, zda se o penězích na zahájení stavby „jedna jedenáctky“ bude hlasovat, není zatím jasné. „Peníze mohou být vyčleněny i přesto, že budou ještě probíhat stavební řízení. K tomu je nutno poznamenat, že se stavební povolení vydávají na každý objekt zvlášť,“ sdělila redakci Nina Ledvinová z oddělení komunikace ŘSD.

ŘSD: Peníze požadujeme, vše je v jednání

Dodala, že ŘSD dává návrhy na Státní fond dopravní infrastruktury. „A bude záležet na tom, jaký rozpočet schválí Parlament ČR. Nejdříve se schválí státní rozpočet, poté lze schvalovat dílčí rozpočty, z nichž jeden je rozpočet na dopravu. Už jsme letos předkládali požadavek na tuto stavbu a nyní je vše v jednání,“ dodala Ledvinová.

Jen majetkoprávní vypořádání v úseku Oldřichovice-Bystřice stojí 140 milionů korun. Peníze na výkupy rodinných domků a pozemků jsou vyčleňovány postupně – formou rozpočtových opatření během roku. Jde tento postup použít i v případě peněz na samotnou stavbu přeložky? „V letošním roce nemáme vyčleněné peníze na tuto stavbu, čerpáme na ni z globálních položek na rok 2010,“ naznačila Nina Ledvinová.