Již dříve se rozhodlo, že podjezd pod tratí se musí vybudovat současně s železničním koridorem.

Mluvčí krajského úřadu Šárka Vlčková Deníku řekla, že výběrové řízení bylo zrušeno, a to na návrh externí společnosti. Důvodem bylo „velké množství žádostí“ o dodatečné informace a podaných námitek proti zadávací dokumentaci „stran její nejednoznačnosti“.

Vlčková dodala, že rada kraje těmto námitkám vyhověla – a proběhla úprava výkazu výměr, tedy rozpočtu tak, že se vše zjednodušilo. Veřejná zakázka byla nově vyhlášena 20. července. „Vzhledem k tomu, že nejsme schopni předvídat její průběh, nebudeme odhadovat termín realizace stavby. Samotná stavby bude trvat zhruba dva roky,“ naznačila Vlčková.

Zdůraznila, že z hlediska koordinace stavby železničního koridoru Bystřice – Český Těšín toto zdržení neovlivní rekonstrukci samotného koridoru, ale pouze výstavbu plánované železniční zastávky Třinec Lyžbice.

„Ta má být vybudována na opěrných zdech námi realizovaného podjezdu. Konkrétní postup a harmonogram prací je však do doby výběru zhotovitele těžko odhadnutelný,“ konstatovala mluvčí.

Podle dřívějších informací bude podjezd stát zhruba čtvrt miliardy korun, kraj však na stavbu získal dotaci.

Kvůli stavbě v Lyžbicích už lidé přišli o přechod přes koleje v lokalitě u bývalého hotelu Slovan. Zákaz však ignorují stovky obyvatel. Riskují životy a přecházejí kolejiště, kde se dá.

„Nikdo nepředpokládal, že v Třinci bude taková nekázeň,“ řekla starostka Věra Palkovská. Dodala ale, že je to do jisté míry pochopitelné, protože lidé jsou zde odjakživa zvyklí chodit přes trať. „Největší problém je to pro starší lidi,“ poznamenala. K nejbližšímu přechodu je to asi půl kilometru. Palkovská zdůraznila, že městská policie v místě pokuty „nevybírá a vybírat nebude“, hazardéry však nabádá, aby zákaz vstupu na staveniště respektovali.

Frýdecko-místecký policejní mluvčí Jiří Hamhalter redakci řekl, že ve středu se k situaci v Lyžbicích sešli zástupci třineckého dopravního inspektorátu, města a Správy železniční dopravní cesty. „Policie přislíbila, že na základě písemné žádosti stavitele přijme opatření k zamezení porušování zákona o drahách. Řešení porušování tohoto předpisu spadá do kompetence Policie ČR, nikoliv městské policie,“ uvedl Jiří Hamhalter.

Vlaky nyní místem projíždějí padesátikilome­trovou rychlostí, za čas ji ale zvýší na 140 až 160 kilometrů v hodině. Provizorní řešení by si vyžádalo nejméně tři miliony korun, oficiální dočasný přechod by pak vyšel na osm až deset milionů. Tyto peníze nechce nikdo uvolnit a podle stavbařů jde o nadstandardní požadavek.