Počet stipendií není omezen, ale záleží na odborné připravenosti uchazečů. Každoročně třinecká firma poskytuje stipendium asi 15 vysokoškolákům.

„Podmínkou pro poskytnutí podnikového stipendia v minimální výši 1 500 korun měsíčně jsou skutečný zájem o zaměstnání v Třineckých železárnách, ukončení druhého, třetího nebo čtvrtého ročníku vysokoškolského studia a dobré studijní výsledky,““ říká ředitel pro personalistiku a administrativu Třineckých železáren Boguslaw Heczko s tím, že při splnění těchto podmínek ještě není řečeno, že student automaticky získává statut stipendisty. „Probíhají přísná výběrová řízení, kde student musí prokázat kromě teoretických znalostí nabytých ve škole i odborné předpoklady pro práci v huti a musí být pro její výkon zdravotně způsobilý,“ doplnil ředitel.

Výhodou pro studenta po získání stipendia je kromě finančního příspěvku také možnost vykonání odborné praxe, prázdninové brigády a zpracování závěrečné práce. Závazkem pro stipendistu je každoročně prokazovat dosažené studijní výsledky a dodržovat veškeré podmínky stanovené ve smlouvě o poskytování stipendia.

Vysokoškoláci mohou své žádosti o stipendium posílat na adresu: Třinecké železárny, a.s.; odbor personální práce a odměňování, Průmyslová 1000, 739 70 Třinec-Staré Město nebo e-mailem na adresu: dana.petrasova@trz.cz.