Do desetiměsíčního adaptačního programu nastupuje 16 vysokoškoláků, absolventů především technických oborů. Od roku 2002, kdy huť nastartovala první běh, Střediskem nástupní praxe dosud prošlo 161 absolventů. Ve skupině Třinecké železárny – Moravia Steel přitom našlo po úspěšném absolvování adaptačního programu uplatnění až 92 procent z nich.

Cílem celého programu je získání obecného přehledu o činnostech zabezpečovaných v hutní skupině, seznámení se s firemní kulturou a firemními cíli a následně specializovaná příprava pro konkrétní uplatnění. „Výběrové pohovory proběhly letos v červnu a červenci. Mezi 16 vybranými absolventy jsou tři z bakalářského studia, 12 z magisterského studia a jeden z doktorandského studia. Šest letošních absolventů bylo přitom již během studia našimi stipendisty,“ řekl personální ředitel Třineckých železáren Boguslaw Heczko.

Obecná skupinová část přípravy trvá šest týdnů a absolventi se v ní seznámí s výrobním procesem v Třineckých železárnách a dceřiných společnostech, projdou různými vzdělávacími akcemi či přednáškami specialistů z odborných útvarů. „Ve specializované části přípravy pak v TŽ i dceřiných firmách podle odborného zaměření jsou absolventi řazeni na dva až tři konkrétní provozy nebo odborné útvary, respektive jsou již pověřeni konkrétními úkoly,“ dodal personální ředitel.