Jeřáb slouží k navážení surového železa v pánvích do dvojice kyslíkových konvertorů. Celá investice, včetně doprovodných prací, jako prodloužení jeřábové dráhy či přesunutí některých zařízení, přišla na 150 milionů korun.

Nový jeřáb nahradil původní s nosností 250 tun, který byl v provozu přes 20 let. „Kyslíková konvertorová ocelárna má dva nalévací jeřáby, které jsou vystaveny enormnímu namáhání, hlavně při nalévání surového železa do konvertoru. Dochází při tom k přehřívání a tím i rychlejšímu opotřebení a stárnutí materiálu hlavní nosné traverzy jeřábu,“ říká investiční ředitel Jan Czudek s tím, že konvertory jsou rozhodujícím agregátem Třineckých železáren. „S výměnou druhého jeřábu se zatím nepočítá, protože vyměněný jeřáb sloužil hlavně pro nalévání, druhý jeřáb je určen především k sázení šrotu do konvertoru. Proto také nebyl vystaven takové zátěží, jako ten první a jeho stav je dobrý,“ doplnil ředitel.

Most jeřábu je přibližně stejně dlouhý jak široký, a to zhruba 19 metrů a na každé straně jezdí po deseti kolech. Jeřáb sám o sobě váží 375 tun. Váha pánve naplněné surovým železem činí kolem 250 tun.

Investiční politika celé skupiny Třinecké železárny – Moravia Steel se v posledních letech stále více zaměřuje na obnovu výrobních zařízení a zavádění moderních a ekologických projektů ke zlepšení životního prostředí. Od roku 1997 Třinecké železárny již proinvestovaly více než 13 miliard korun, přičemž jen do ekologických projektů směřovaly přes čtyři miliardy korun. Loni třinecká firma proinvestovala 1,01 miliardy korun, když největší akcí byla modernizace navíjecí linky „Garret“ pro navíjení svitků na kontijemné válcovací trati. (red)