Jako novokněz původem z Valašska působil nejprve jako farní vikář (tehdy kaplan) v Místku, od roku 1988 vedl farnost Kozlovice a v roce 1990 byl také ustanoven děkanem děkanátu Místek. V roce 1991 se v sídle děkanství stal také farářem a za dobu svého působení zajistil opravu řady kostelů. Dne 26. srpna 2006 jej papež Benedikt XVI. jmenoval kaplanem Jeho Svatosti.

Mons. Josef Maňák se za desetiletí působení ve farnosti Místek stal symbolem pro toto město. „Udělal pro naši farnost velmi mnoho a je mi to upřímně líto, že zemřel. Byl jen o rok mladší než já a znali jsme se ještě z doby, kdy byl v Místku kaplanem,“ uvedl Josef Kleinwächter, který dodal, že jeho odchod na věčnost je pro farnost Místek a celý děkanát velká ztráta.

Přečtěte si předvánoční rozhovor s Josefem Maňákem z roku 2012: