K takto významnému jubileu ji přišel mezi prvními poblahopřát ředitel Zdeněk Matušek společně s náměstkyní ošetřovatelské péče Halinou Musiolovou. Kytice tulipánů paní Kupiecovou očividně potěšila a celá hýřila dobrou náladou.

"Naše oslavenkyně je stále plná života, ráda zpívá společně s ostatními klienty, je upovídaná, ráda čte, sice už s pomocí lupy, je stále čilá a celý pokoj má vyzdobený fotografiemi svých potomků," prozradila vedoucí sociálních lůžek Lucie Sikorová.