„Napadlo mě, že s takovým profesním příjmením bych mohl přijet na svatbu stylově a stylově si také mou paní odvézt. Povedlo se, děkuji třineckým popelářům z firmy Smolo za ochotu,“ řekl šťastný novomanžel.

Odpadová skupina Smolo disponuje moderními komunálními vozidly, k nimž patří i popelářská auta Mercedes-Benz Econic, každé o objemu 10 tun odpadu. Díky pohonu na CNG jsou velmi ekologické. Emise neobsahují téměř žádný jemný prach a pevné částice. Další předností plynového pohonu je jeho malá hlučnost. Pro tyto klady je jejich popelářský vůz nasazován převážně v hustě obydlených, na emise a hluk citlivých aglomeracích.