Žermanice jsou vstupním místem do rekreační oblasti Žermanické přehradní nádrže. Rozprostírají se na ploše 3,42 km2, dvanáct kilometrů severně od správního města Frýdek-Místek. Nejstarší dochovaný písemný údaj o Žermanicích pochází z roku 1450, kdy se nazývala Zylmanice. Některé prameny však uvádějí, že ves byla známa již v druhé polovině 14. století.

Od roku 1461 přináležela obec Janu Huntovi z Kornic, majiteli hornobludovského statku.V roce 1483 Jan Hunt postoupil Žermanice svým dvěma synům. V pozdějších letech pak obec zakoupil Jan Trnka z Ratibořan, tehdejší držitel frýdeckého panství. Ten je daroval městu do správy a dědičnosti. Tím se Žermanice vymanily z hornobludovského statku a staly se obcí frýdeckého panství.

Bylinková zahrádka, labyrint, anglické růže, kašna, ovce, kozy, koně, slepice zachráněné z klecových chovů i vzácné kačeny. Malý vodopád, menší vyhlídka, možnost grilování či opékání. To všechno nabízí Žermanický park, který je vyhledávaný hlavně rodiny s malými dětmi. Park postupně buduje a rozšiřuje Irena Hermanová s pomocí své rodiny od roku 2015, kdy ji sousedé prodali pole. Celý příběh ČTĚTE ZDE.

Denisa Hermanová se svou dcerou v Žermanickém parku, který provozuje s celou rodinou.Denisa Hermanová se svou dcerou v Žermanickém parku, který provozuje s celou rodinou.Zdroj: Deník/Jan Smekal

V letech 1843 až 1848 byla v Žermanicích postavena kaple, který byla následně zasvěcena Narození Panny Marie. Vlastní zděnou budovu dostala zdejší škola v roce 1875. Do té doby navštěvovaly zdejší děti školu v sousedních Bruzovicích.

V obci existoval od roku 1880 až do roku 1937 u zemědělské usedlosti Jana Vitáska rolnický lihovar. Dlouhou tradici má v obci Sbor dobrovolných hasičů, který tu byl založen v roce 1924.

Zvláštností Žermanic je přírodní památka Žermanický lom, který zaujímá plochu téměř dva hektary. Ten vznikl při stavbě Žermanické přehrady. Na dně je mokřadní ekosystém s rozsáhlou vodní plochou s několika druhy rostlin zařazených do červeného seznamu jako kriticky ohrožené nebo blízké vyhynutí. Lom je také významnou lokalitou čolka velkého.

Žermanice jsou však známy především svou přehradou, která byla stavěna v letech 1951 až 1958. Její hráz, na jejíž výstavbu bylo spotřebováno 116 600 m3 betonu, je dlouhá 314 m a vysoká 38 m. Vodní plocha zabírá 248 ha s celkovým objemem 25,3 mil. m3 vody. Maximální hloubka nádrže dosahuje 28 m. Nádrž slouží jako zásobárna vody pro několik velkých firem v kraji. Je vhodná i pro rekreační účely a pro rybaření.

Starosta Žermanic Petr Peikl v rozhovoru mluví o tom, že obec představuje vstupní bránu na Žermanickou přehradu, upozorňuje také na atraktivitu v podobě Žermanického lomu a poodhaluje velkolepé plány ohledně vzniku nového a moderního centra obce. ROZHOVOR ČTĚTE ZDE.

Starosta Žermanic Petr Peikl.Starosta Žermanic Petr Peikl.Zdroj: Deník/Jan Smekal

Žermanice v datech

Rok založení: 1450
Počet obyvatel: 354

Významné osobnosti:
Jan Evangelista Ježíšek (1844-1897), kněz, kazatel a hospodářský pracovník, zakladatel turistiky na Těšínsku, byl jedním z hloučku frýdeckých národovců, kteří podnikli v srpnu 1880 zaznamenaný výstup na Lysou horu

Jan Skarka (1895-1981), národopisný pracovník, sběratel a kronikářIsidor Valošek (1919-1991), archivář, vlastivědný pracovník, středoškolský profesor a publicista

Zajímavosti:
Žermanice jsou známy především svou přehradou, která byla stavěna v letech 1951 až 1958. Její hráz, na jejíž výstavbu bylo spotřebováno 116 600 m3 betonu, je dlouhá 314 metrů a vysoká 38 metrů. Vodní plocha zabírá 248 ha s celkovým objemem 25,3 milionu m³ vody. Maximální hloubka nádrže dosahuje 28 metrů. Nádrž slouží jako zásobárna vody pro několik velkých firem v kraji. Je vhodná i pro rekreační účely a pro rybaření. 

Tip na výlet

Zvláštností Žermanic je přírodní památka Žermanický lom, který zaujímá plochu téměř dva hektary, a vznikl při stavbě Žermanické přehrady. Na dně lomu najdeme mokřadní ekosystém s rozsáhlou vodní plochou s několika druhy rostlin zařazených do červeného seznamu jako kriticky ohrožené nebo blízké vyhynutí. Lom je také významnou lokalitou výskytu čolka velkého.