Zájemci si mohli z úst zdejších hrázných poslechnout odborný výklad a dovědět se o nádrži spoustu zajímavostí. Návštěvníci měli také jedinečnou příležitost projít vnitřkem hráze. Mohli se obdivovat bytelnosti a promyšlenosti stavby, prohlédnout si technické zařízení nebo si jen tak vychutnávat téměř strašidelnou atmosféru tichých a syrově vlhkých chodeb.

Žermanická přehrada společně s jezem ve Vyšních Lhotách na řece Morávce slouží hlavně jako zdroj vody pro okolní průmyslové podniky. Voda odsud potrubím putuje především do ostravského Arcerol Mittalu a do paskovského Biocelu. Plní také ochrannou funkci a snižuje povodňové průtoky pod hrází i na řece Lučině až k ústí do Ostravice.

Na vodním díle se ve dvou turbínách vyrábí i elektrická energie a mimoto přehrada slouží také k rekreačním účelům a hospodaří na ní rybáři. Přehradní hráz je ode dna údolí vysoká 31,5 metru a dlouhá téměř pět set metrů. Samotná přehrada je dlouhá 5,5 kilometru a její maximální hloubka je 28 metrů.