„Nejvíce prostředků a sil jsme museli vynaložit v únoru, kdy se na údržbu komunikací ve Frýdku-Místku a okrajových částech spotřebovalo jen během tří kalamitních dnů 170 tun posypového materiálu," upřesnil Kohut s tím, že během celé zimy padlo na boj se sněhem a ledem na vozovkách přibližně sto tun. „Mnohem vyšší výdaje jsme měli v letech 2012 a 2013, kdy si dvě na sníh vydatné a dlouhé zimy po sobě vyžádaly v průměru 1350 tun posypu," porovnal Kohut.

Letošní zima se podle něj příznivě odrazila i na menším počtu výtluků. „Pokud se přece jen nějaké objevily a byly v místech, kde si to vyžádal akutní zásah, tak jsme použili asfaltobetonovou směs. V současné době se vyhodnocují další místa, kde budeme díry na cestách průběžně opravovat," přislíbil Jaromír Kohut.

Zimní údržba v Třinci si do konce února vyžádala přibližně 8,47 milionu korun. Nejnákladnější byl leden s částkou přesahující tři miliony korun. Leszek Gryga z třineckého odboru dopravy konstatoval, že celkové náklady na zimní údržbu byly průměrné. Nadprůměrný byl ale počet výjezdů zasahující techniky. Ta zároveň najezdila víc kilometrů než obvykle.

To, že letošní zima nebyla výjimečně drahá, dokládají statistiky. Například v lednu 2010 zaplatilo město za zimní údržbu 5,5 milionu korun, v prosinci téhož roku stála údržba dokonce 7,9 milionu korun. Mimořádně mírná zima pak panovala na přelomu let 2013 a 2014.