„Myslím si, že nic nepokazíme tím, pokud bychom přijali usnesení, aby se magistrátu a radě dal mandát k tomu, že zastupitelstvo schvaluje záměr nabýt nemovitost," řekl zastupitel Miroslav Dokoupil z KSČM.

Budova ve frýdecké ulici Na Poříčí nedaleko úřadu práce má za sebou spletitou historii, hlavně co se týká vlastnických vztahů. Před časem byla zrušena přibližně dvacet let stará kupní smlouva, majitel hotelu Centrum tak o budovu přišel. Na konci listopadu ukončil poskytování hotelových a restauračních služeb a vybavení rozprodal. Ačkoli v katastru nemovitostí je firma dosavadního majitele hotelu stále uváděna jako vlastník stavby, budova by měla připadnout státu. Co s ní bude dál, se ale zatím neví.

Magistrátní odbory sídlí v různých částech města, a to v Radniční ulici ve Frýdku a v Palackého ulici v Místku. „Hotel Centrum je panelový dům, který byl postaven někdy v osmdesátých letech, to znamená, že z dnešního hlediska je to novostavba. Stojí za to ho získat, protože tyhle věci by v první fázi měly být bezúplatně," zmínil Miroslav Dokoupil převod budovy Gymnázia Petra Bezruče do náručí krajského úřadu. „Roku 2020 bychom měli opustit budovu na Palackého, a pokud ji neopustíme, tak nám, předpokládám, bude vyměřen normální nájem, protože ta budova je státu," argumentoval Dokoupil, proč by mělo město uvažovat o budově v ulici Na Poříčí jako o sídle magistrátu. „Pokud by-chom se dohodli, že tam nebude úřadovna, že tam bude něco jiného, tak ještě by byly vhodné i sociální byty. Jde mi o to, ať se začne jednat," doplnil Miroslav Dokoupil.

Co dál? Vznikne pracovní skupina

Vedení města už dříve oznámilo, že hodlá jednat se státem o tom, co bude s majetkem zamýšlet. „Jestliže schválíme záměr nabýt a uložíme magistrátu činit kroky vedoucí k nabytí nemovitosti, to nám dává de facto otevřené ruce k tomu, abychom jednali a koupili to třeba za sto milionů korun," upozornil primátor Frýdku-Místku Michal Pobucký (ČSSD).

„Pro mě je nepřijatelné, aby se hlasovalo o záměru nabýt nemovitost, aniž o ní něco víme kolik to bude stát, co v ní bude," konstatoval primátor. Navrhl, aby zastupitelstvo uložilo radě města vytvořit pracovní skupinu k nabytí hotelu Centrum, ve které budou zástupci všech politických stran.

Zastupitelé jeho návrh schválili. Na červnovém jednání zastupitelů by měla pracovní skupina předložit výstup.

„Vždycky, když se chce něco zabít, tak se na to udělá pracovní skupina. Myslím si, že toto je ten příklad," neskrýval rozpaky Miroslav Dokoupil. To ale primátor Pobucký odmítl s tím, že pracovní skupiny sehrály v poslední době důležitou roli například v případě uvažovaného dopravního podniku nebo nemovitostí Slezanu.

Náměstek primátora Jiří Kajzar z hnutí Naše město F-M prohlásil, že na základě nové doktríny Ministerstva financí ČR už nejsou obce považovány za subjekt veřejné správy, ale jsou brány jako střední společnost. Vše se jim tak bude prodávat. „Obávám se, že bezúplatný převod nebude vůbec předmětem nabídky, že tady bude jednoznačně dražba. Nevíme cenu, také nevíme, v jakém je technickém stavu, byť tam minulý majitel údajně investoval," varoval Kajzar, že stát se prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových zřejmě nezbaví svého majetku lacino.