Jejich názory, připomínky a podněty poslouží jako vstupní podklady pro strategický plán rozvoje města.

„Tento plán rozvoje se zabývá podporou a rozvojem vzdělávání, kultury, sportu, volnočasových aktivit, tvorbou pracovních míst, podnikáním, životním prostředím, dopravou, sociálními a zdravotními službami,“ upřesnil náměstek primátora Michal Novák.

Pomocí dotazníků byly zjišťovány názory a postoje představitelů města, žáků osmých a devátých tříd základních škol a studentů středních škol. Samostatný průzkum byl také proveden mezi podnikatelskými subjekty fungujícími na území města.

„Většinou o takové průzkumy ze stran oslovených není. Ovšem u tohoto byl velice slušný. Zúčastnilo se 980 osob a dalších 160 respondentů se vyjádřilo v dotazníkovém šetření spokojenosti klientů s činností magistrátu,“ prozradil Pavel Osina, vedoucí oddělení ekonomického rozvoje. Se životem ve městě bylo spokojeno 63 procenta oslovených obyvatel.

V žebříčku služeb získaly první místo zdravotnické služby, druhé obsadily technické služby a třetí pozici sběrná místa. Lidé odpovídali na spousty otázek, které se týkaly mimo jiné nejoblíbenějšího místa ve městě, nejhoršího stavu budovy, údržby zeleně, třídění odpadu a jiné. Výsledek dotazníku je k nahlédnutí na webových stránkách města, v sekci podnikatel a kolonce Strategický plán rozvoje města.