Město připravuje změnu územního plánu. „Dosud jsme obdrželi celkem devadesát pět žádostí o provedení změny územního plánu města. Většinou jde o žádosti na změnu funkčního využití pozemků. Požadavky se týkají celého území Frýdlantu nad Ostravicí, Nové Vsi i Lubna,“ informoval místostarosta města Bohumil Dolanský (KDU-ČSL).

„Většina pozemků se nachází mimo zastavitelné území a požadované změny územního plánu mají umožnit využití těchto pozemků zejména pro individuální bydlení a v několika případech i pro výstavbu občanské vybavenosti nebo pro podnikatelské účely,“ shrnul místostarosta.

Hlavně kvůli přibývajícímu množství uchazečů město od nynějška začne žádosti o změny územního plánu zpoplatňovat. Každý žadatel bude muset za zpracování průzkumů, rozborů a podkladů pro zadání změny územního plánu zaplatit příspěvek 500 korun. „Tento poplatek však pro žadatele v žádném případě neznamená nárok na kladné vyřízení žádosti,“ upozornil Bohumil Dolanský.