Architekt adresoval svou žádost zastupitelům města, proto ji nejprve projednala rada a doporučila k hlasování. "Zastupitelé hlasovali o tom, zda jeho návrh zamítnout. Osmnáct členů souhlasilo, jeden byl proti a pět se zdrželo hlasování," upřesnila mluvčí. Podle Cieslara byl Těšín uměle rozdělen ve 20. letech minulého století, což architekt vnímá jako křivdu.

"Je směšné, když se někdo stále drží přívlastku český v duchu 'To je naše a tamto vaše.' Zvláště v evropském městě, které tvoří s polskou částí celek," řekl architekt. Dodal, že v mnoha případech se přívlastek nepoužívá. "Máme Těšínské divadlo, Muzeum Těšínska, radnice vydává Těšínské listy. I Nohavica zpívá, že vlaky vyjíždějí z Těšína. Nechci žít ve městě, které se vymezuje vůči svým sousedům, zvláště když vstupujeme do schengenského prostoru," tvrdí dále Cieslar.

Zastupitelé ale jeho názor o geografické a historické neoprávněnosti nesdílí. "Naše město vzniklo po rozpadu Rakouska-Uherska na místě několika vesnic - Brandýse, Saské Kupy a části Mostů. Přídavné jméno český mělo zdůraznit, že patříme k právě vzniklému Československu a pro mě je to historický název," řekl zastupitel Boleslav Slováček (KDU-ČSL). Zastupitel Tomáš Nykel (ČSSD) oponoval architektově poznámce, že název Český Těšín nemá zeměpisnou logiku, když se město nachází ve Slezsku. "Vždyť Moravská Třebová leží v Čechách a Uherské Hradiště na Moravě, nikoliv v Uhersku," uvedl.

Podle dalších zastupitelů by změna přinesla zbytečné náklady občanům i institucím. Starosta Vít Slováček k dnešnímu hlasování dodal, že každý občan má právo obrátit se na zastupitele se svým návrhem. "Z úst samotných radních slýchávám, že by lidé měli být hrdí na to, že žijí v Těšíně, nikoliv v Českém Těšíně. Teď můj návrh neprošel, ale myslím, že pro tu změnu jednou ruce stejně zvednou," řekl Cieslar.