Z tohoto důvodu je zrušena linka ODIS číslo 356 a její spoje přecházejí do linky 18.

Cestující z obcí Raškovice a Krásná tak mohou nově využívat výhody MHD zdarma i mimo víkendy a svátky. Výrazně posílena je i linka číslo 19 pendlující mezi Baškou a Frýdkem-Místkem, která přebírá i některé původní spoje z linky číslo 3, u níž nově část spojů začíná nebo končí na zastávce Letná, točna. Právě tam byly v minulých týdnech vybudovány nové semafory.

Posílen je tak úsek mezi Letnou a autobusovým nádražím.

Cestující také musejí počítat s avizovanými změnami názvu některých zastávek, na lince číslo 2 je přidána zastávka Černá cesta-zahrádky.