V noci na středu 8. února dojde k prodloužení uzavírky silnice III/4681 ve směru na Tyru a převedení dopravy na novou objízdnou trasu, což se dotkne také autobusových zastávek Oldřichovice, Na Tyrské a Oldřichovice, penzion. „Silniční provoz se převede na novou trasu, která povede od kruhového objezdu u čerpací stanice Shell po staveništní komunikaci. Dopravní omezení bude mít vliv i na vedení autobusové dopravy, neboť zastávky MHD Na Tyrské a u penzionu nebudou obsluhovány," informovala mluvčí městského úřadu Šárka Szlaurová.

Pro cestující bude zřízena na staveništní komunikaci náhradní autobusová zastávka Třinec, Oldřichovice, penzion. Přístup pro chodce povede po místní komunikaci od penzionu. Aby se lidé k náhradní zastávce pohodlněji dostali, bude od domu Oldřichovice 672 zřízen provizorní koridor se zpevněným povrchem pro pěší a provizorní přechod pro chodce na staveništní komunikaci. Cestující z uzavřeného úseku budou mít k dispozici na výběr dvě autobusové zastávky. „Přístup pro pěší směrem k základní škole bude přes staveniště zajištěn koridorem se zpevněným povrchem vedeným podél uzavíraného úseku silnice do Tyry. Provizorní chodník bude řádně oddělen od staveniště tak, aby se děti bezpečně dostaly do školy. Provoz mateřské školky v Oldřichovicích ze směru od silnice I/11 nebude uzavírkou dotčen," uvedla mluvčí Šárka Szlaurová s tím, že uzavírka na silnici III/4681 ve směru na Tyru potrvá podle předpokladů do 30. června letošního roku.