Pouhý rok po vzniku Klubu českých turistu (v květnu 1889) byla tímto spolkem vyznačena v údolí Vltavy na úseku Štěchovice – Svatojánské proudy první značená cesta. Vůbec prvním značeným úsekem však byla již v roce 1884 síť turistických cest kolem Radhoště. O to se zasloužila již tehdy existující Pohorská jednota Radhošť. Nejstarší značené cesty v Evropě vznikly začátkem 19. století v Německu. U našich Slovenských sousedů vyznačil první cesty Sitnianský turistický spolek na území Štiávnických vrchů v roce 1874. První značky vedly k jezeru Počúvadlo, na Sitno a do Sklených Teplic. Již v roce 1920 dosáhla síť značených cest v Československu 25 tisíc kilometrů.

Po roce 1945 došlo k revizi značených cest a obnovení značení. Německé tvarové značky byly nahrazeny pásovými .Od roku 1958 spadá tato činnost pouze orgánům turistiky a zároveň byl schválen čtyřstupňový odznak nazvaný Turista – značkář. Od roku 1997 se provádí také značení pro lyžaře a cyklisty a od roku 2005 i pro jezdce na koních. Značí se také odbočky na vrcholové vyhlídky, ke zříceninám či zajímavým místům. Značí se převážně pásovým způsobem a pomocí tvarových směrníků s údajem kilometrů, nebo času. Populární jsou pojmenované trasy jako Máchova cesta, Klostermanova cesta, Cesta bratří Čapků, nebo místní Okruh Dušana Jurkoviče v Luhačovicích. S rozvojem cestovního ruchu se ve větším měřítku budují naučné stezky. V Beskydech třeba Janáčkův chodníček, K pramenům Morávky, nebo Gruň – Bílý Kříž.

Rozdíl v jednotlivých kategoriích značek je pouze v barvě. Lyžařské trasy mají krajní pásy oranžové a cyklistické tabulky mají žlutý podklad. Koňské cesty se značí podkovou a ve spolupráci s jezdeckými oddíly. V současnosti je v České republice kolem čtyřiceti tisíc kilometrů značených cest a přibližně 55 tisíc tabulek. Aniž si to uvědomujeme, šlapeme po značených cestách již 120 let.

JAROMÍR KAHÁNEK