Zážitkové centrum Ursus svým pojetím patří k jedinečným v Beskydech. Návštěvníkům představuje hory i zdejší ekosystém. Centrum je rozdělné na tři stěžejní části.

„Nejhojněji navštěvovaná je interaktivní expozice U všeho byla a je voda, kde návštěvníci formou interaktivních, mechanických a audiovizuálních prvků odhalují svět přírody Beskyd. Druhou částí je interaktivní zahrada Zelený ráj, ve které návštěvníci mohou odhalovat taje přírody Beskyd prostřednictvím všech smyslů. Tedy zrakem, sluchem, čichem, hmatem, a to s podporou interaktivních prvků. V této části nechybí relaxační zóny, hravé prvky, bylinková zahrádka, vyvýšené záhony nebo motýlí louka,“ uvedla ředitelka zážitkového centra Ursus Jana Karpecká s tím, že jde o první ukázkovou přírodní zahradu v Moravskoslezském kraji, která musí splňovat kritéria přírodní zahrady.

Oslavy svátku Cyrila a Metoděje v Archeoparku v Chotěbuzi, červenec 2016.
Archeopark v Chotěbuzi opět plný zábavy. Co vás tam letos čeká? Podívejte se

Třetí část pak představuje promítání historicky prvního a jediného 3D dokumentu o Beskydech. „Vodícím prvkem v 3D dokumentu je voda. Cílem je, aby si diváci uvědomili, že nejcennější komoditou 21. století je voda. Hlavní důraz v tomto filmu je kladen na emoční stránku diváků, kdy jsou vtažení do filmu prostřednictvím krásných záběrů přírody Beskyd a za podmanivých tónů hudby. Film je beze slov,“ přiblížila Karpecká.

Když svět přírody Beskyd odhalují sami návštěvníci 

Expozice zážitkového centra jsou koncipované tak, aby návštěvníci prostřednictvím interaktivních prvků a exponátů sami odhalovali svět přírody Beskyd.

„Máme celou řadu vzdělávacích zážitkových programů pro širokou škálu cílových skupin. Pro děti v mateřinkách, žáky základních škol, studenty středních škol, ale i pro skupiny dospělých z různých zájmových skupin. Dílčí části expozice propojujeme s přímým objevováním v přírodě. Účastníci programů mají např. možnost lovit hmyz, následně tento pozorovat, zkoumat pod lupou či mikroskopem. Objevují, jak vypadá živočich, rostlina, jaké jsou jejich strategie, jakou roli zastávají v ekosystému. Přímým pozorováním objevují zákonitosti přírody a její strategie, strategie přežití jednotlivých živočichů a rostlin a mnoho dalšího,“ popsala Karpecká.

Vizualizace. U Karviné má vyrůst obří zábavní a naučný rodinný park.
U Karviné má vyrůst obří zábavní a naučný rodinný park, co na něj říkáte?

Při návštěvě zážitkového centra Ursus si pak mají všichni především uvědomit, že Beskydy přináleží ke Karpatské soustavě, kde se nachází spousta vzácných druhů rostlin a živočichů, které se nacházejí právě jen v Karpatech, a tudíž i v Beskydech.

„Důležité je, aby si návštěvníci uvědomili, jaké skvosty a klenoty se nachází v regionu, ve kterém žijí. Proto není třeba hledat je někde v cizině, když je mají nadosah přímo tady kolem sebe. Motýli, brouci, vážky, chrostíci, obojživelníci, ptáci brodiví, šplhavci, dravci, sovy, čápi, savci či vzácné druhy rostlin. Karpatské louky jsou výjimečné a co do vzácnosti a množství biotopů předčí Alpy. V tomto ohledu se tak snažíme vést lidi ke změně myšlení a pozitivnímu přístupu k přírodě. Když si budeme vážit přírody, budeme si více vážit i ostatních lidí, budeme mít k ostatním úctu a respekt. V dnešní době velmi aktuální téma,“ poznamenala Karpecká.

„Je velmi skličující vidět přírodu ve stavu, v jakém se v současné době nachází. Když vidíme, kolik odpadků je v lese, v řekách a kolem nich, tak si říkáme, kde se to v lidech bere. Tím, že ztrácíme fyzický kontakt s přírodou, řezání dřeva, sušení sena, výsadba dřevin, plodin, starost o zvířata a mnohé další činnosti s přírodou spjaté, jsme se od přírody odpoutali, a právě toto způsobilo, že se lidi stali pohodlnými, lhostejnými k přírodě,“ uzavřela Karpecká.