V Zoologické zahradě a botanickém parku Ostrava se ve čtvrtek 13. června uskutečnila speciální akce pro handicapované děti – Noc snů. Letos proběhl už její 16. ročník, kterého se zúčastnilo okolo 350 dětí a jejich rodičů.

V podvečerní zoo pro ně byl připraven večer plný zážitků – malování na obličej, procházka po zoo s několika zastaveními u dotykových stolků, kde si děti mohly prohlédnout i osahat nejrůznější přírodniny. Čekalo na ně i setkání s živými zvířaty a na závěr projížďka vláčkem. Na přípravě a realizaci Noci snů se vedle pracovníků zoo nezištně podíleli tradičně také členové Kruhu přátel Zoo Ostrava, členové Canisterapie Ostrava se svými čtyřnohými svěřenci a Hitrádio Orion.

Myšlenka uspořádat pro děti s postižením nebo chronickým onemocněním večer s prožitky, o které často ve svém životě přicházejí, se zrodila se v roce 1996 v Zoo Rotterdam, která poprvé uspořádala Noc snů pro děti z onkologické kliniky. Postupně se tato akce rozšířila do celé Evropy i do zámoří, v r. 2004 se poprvé uskutečnila i v ČR v Zoo Děčín. Ostravská zoologická zahrada uspořádala první Noc snů v roce 2007.