Uhynulé zvíře bylo převezeno na pitvu. Výsledky genetické analýzy by měly přinést informace, odkud sražený vlk pochází. Konec zimy je obdobím, kdy se mladí, odrostlí vlci vydávají hledat nová území a partnery k založení vlčí rodiny. Putují na velké vzdálenosti a uběhnou až několik desítek kilometrů za noc.olik desítek kilometrů za noc.

„Ke srážce došlo v kritickém místě migračního koridoru velkých savců, který spojuje chráněnou krajinnou oblast Beskydy se Štramberskou vrchovinou. Silnice I/56 není adekvátně zprůchodněna pro velké savce a bohužel tu dochází k desítkám úmrtí zvířat ročně. Tentokrát to byl vlk, ale hynou zde pravidelně také lišky, jezevci, srny a další spárkatá zvěř,“ uvedl Václav Tomášek z Agentury ochrany přírody a krajiny.

Dvojice vlčáků zablokovala dopravu v klimkovickém tunelu.
Pozdvižení v Ostravě: dvojice vlčáků zablokovala dopravu v klimkovickém tunelu

Problémem je, že silnice je od roku 2018 kompletně oplocena v úseku od Místku po Frýdlant nad Ostravicí. Pro zvířata je tak nepřekonatelnou bariérou. Migrující zvěř zde často chodí stovky metrů podél plotu, a pokud narazí na přerušené oplocení, může vběhnout do prostoru silnice. To se stalo osudným také nalezenému vlkovi.

„Víme, že toto místo je problematické a budeme se snažit se správcem komunikace, kterým je Ředitelství silnic a dálnic, najít řešení. Je potřeba zvířata lépe navádět do podchodu, který je vzdálen asi půl kilometru od migračního koridoru. Stávající podchod ale velkým šelmám ani jelenovitým nevyhovuje, protože je příliš nízký a dlouhý. Kvůli vodoteči se nedá prohloubit. Ideální by proto bylo vybudování nového nadchodu,“ dodal Václav Tomášek s tím, že zmíněné opatření by zvýšilo také bezpečnost cestujících na silnici.

Vizualizace.
VIDEO: ŘSD ukázalo podobu přechodu pro medvědy u Jablunkova

Agentura ochrany přírody a krajiny se problematikou pohybu velkých savců krajinou dlouhodobě zabývá. Zachování biotopu, zejména kritických míst, ve smyslu jeho průchodnosti i pomocí nadchodů a podchodů, považuje za důležité nejen pro zvířata, ale i pro bezpečnost řidičů. Naše krajina je hustě protkaná zástavbou a dopravní infrastrukturou, která pro volně žijící živočichy vytváří obtížně překonatelné bariéry, uvádějí ochránci přírody. Doprava je jedním z podstatných faktorů.